18 november: Domela Nieuwenhuis-dag

100 jaar fascisme
Geplaatst op

Op zondagmiddag 18 november 2018 wordt in het Domela Nieuwenhuis Museum in Heerenveen weer de jaarlijkse Domela-dag gehouden.

Het programma van de dag ziet er als volgt uit:

13.00 uur: rondleiding door het museum door Johan Frieswijk

14.30 uur: ontvangst en welkom door Linda Trip, directeur van het Heerenveen Museum

14.40 uur: welkom door Herre de Vries, interim-voorzitter FDN-Fonds

14.45 uur: lezing van Paul Lucardie: ‘Honderd jaar fascisme: van machtsbeluste massabeweging naar marginale politieke sekte’

15.45 uur: uitreiking Domela-penning aan Kafka

16.00 uur: borrel

 

Over de lezing van Paul Lucardie

Vanaf het begin (in 1919) kende het fascisme twee gezichten: reactionair en revolutionair, ook wel ‘deftig’ en ‘plebejisch’ genoemd. Met die combinatie kon het onder bepaalde omstandigheden een massabeweging worden en in Duitsland en Italië de macht grijpen. Daarbij was echter de steun van autoritair-conservatieve bondgenoten in het establishment (partijen, leger, politie, koningshuis, ambtenaren) onmisbaar. Na 1945 is het ‘deftige’ gezicht praktisch verdwenen of onherkenbaar veranderd en leeft het revolutionaire gezicht voort in de vorm van neofascistische politieke sekten zoals de Nederlandse Volksunie (NVU), die weliswaar gevaarlijk kunnen zijn op microniveau, maar niet bedreigend voor het politieke systeem als zodanig. Dat systeem wordt veeleer bedreigd door andere krachten: populistische bewegingen in alliantie met autoritair-conservatieve krachten in het establishment, maar wellicht ook elitair anti-populisme.  De vraag is of antifascisten wel voldoende onderscheid maken tussen deze krachten.

Paul Lucardie studeerde sociologie in Groningen en promoveerde in de politicologie aan Queen’s University, Kingston (Canada). Sinds 1979 werkte hij als onderzoeker bij het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen van de Rijksuniversiteit Groningen, na zijn pensionering op vrijwillige basis. Hij publiceerde onder meer Democratic Extremism in Theory and Practice (2014) en (met Gerrit Voerman) Populisten in de polder (2012).

Over Kafka
Na afloop van de lezing wordt door het Fonds de zogenaamde FDN-penning uitgereikt. Dit keer gaat de penning naar de organisatie Kafka, een antifascistishe organisatie die via publicaties inzicht geeft in de handel en wandel van rechts-extremisten en hun organisaties in Nederland, en daarmee een bijdrage levert aan de bestrijding van het rechtsextremisme.

Domela Nieuwenhuis Fonds, Domela Nieuwenhuis Museum

Bert Altena overleden

Afgelopen woensdag 3 oktober is tot ons groot verdriet Bert Altena overleden. Met zijn dood verliezen wij niet alleen een vriend, maar ook één van de drijvende krachten achter het museum en het fonds, Domela-kenner, iemand die altijd bereid was zijn steentje bij te dragen. Wij zullen Bert ongelooflijk missen. In memoriam Bert Altena Op…

Geplaatst op
Domela Nieuwenhuis Fonds, Vrienden van Domela Nieuwenhuis

Een geschiedenis van het Domela Museum Foto’s uit Amsterdam

In 1914 is het Ferdinand Domela Nieuwenhuis-Fonds opgericht op initiatief van A.M. Reens, hotelier op het Rembrandtplein, met het doel Ferdinand Domela Nieuwenhuis financieel te ondersteunen. Na zijn dood op 18 november 1919 is zijn weduwe B. Domela Nieuwenhuis-Godthelp en zijn zoon Cesar door het Fonds gesteund. De fondswerving wordt in 1923 gestaakt, waarna de…

Geplaatst op
Domela Nieuwenhuis Fonds, Domela Nieuwenhuis Museum

19 november: Domela-dag + opening tentoonstelling Melle Het engagement van Melle, visionair schilder

De tekenaar en schilder Melle (1908-1976) wordt vaak voorgesteld als een van de weinige surrealisten die Nederland rijk is, maar zelf noemde hij zich een visionair schilder. Zijn werk heeft niets van het afstandelijke van de surrealisten. Wel stelt ook Melle ons voor raadsels. Zijn visioenen, verwijzingen naar zijn jeugd in de Amsterdamse armeluisbuurt Wittenburg,…

Geplaatst op
Meer berichten over Domela Nieuwenhuis Fonds