18 november: Domela Nieuwenhuis-dag

100 jaar fascisme
Geplaatst op

Op zondagmiddag 18 november 2018 wordt in het Domela Nieuwenhuis Museum in Heerenveen weer de jaarlijkse Domela-dag gehouden.

Het programma van de dag ziet er als volgt uit:

13.00 uur: rondleiding door het museum door Johan Frieswijk

14.30 uur: ontvangst en welkom door Linda Trip, directeur van het Heerenveen Museum

14.40 uur: welkom door Herre de Vries, interim-voorzitter FDN-Fonds

14.45 uur: lezing van Paul Lucardie: ‘Honderd jaar fascisme: van machtsbeluste massabeweging naar marginale politieke sekte’

15.45 uur: uitreiking Domela-penning aan Kafka

16.00 uur: borrel

 

Over de lezing van Paul Lucardie

Vanaf het begin (in 1919) kende het fascisme twee gezichten: reactionair en revolutionair, ook wel ‘deftig’ en ‘plebejisch’ genoemd. Met die combinatie kon het onder bepaalde omstandigheden een massabeweging worden en in Duitsland en Italië de macht grijpen. Daarbij was echter de steun van autoritair-conservatieve bondgenoten in het establishment (partijen, leger, politie, koningshuis, ambtenaren) onmisbaar. Na 1945 is het ‘deftige’ gezicht praktisch verdwenen of onherkenbaar veranderd en leeft het revolutionaire gezicht voort in de vorm van neofascistische politieke sekten zoals de Nederlandse Volksunie (NVU), die weliswaar gevaarlijk kunnen zijn op microniveau, maar niet bedreigend voor het politieke systeem als zodanig. Dat systeem wordt veeleer bedreigd door andere krachten: populistische bewegingen in alliantie met autoritair-conservatieve krachten in het establishment, maar wellicht ook elitair anti-populisme.  De vraag is of antifascisten wel voldoende onderscheid maken tussen deze krachten.

Paul Lucardie studeerde sociologie in Groningen en promoveerde in de politicologie aan Queen’s University, Kingston (Canada). Sinds 1979 werkte hij als onderzoeker bij het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen van de Rijksuniversiteit Groningen, na zijn pensionering op vrijwillige basis. Hij publiceerde onder meer Democratic Extremism in Theory and Practice (2014) en (met Gerrit Voerman) Populisten in de polder (2012).

Over Kafka
Na afloop van de lezing wordt door het Fonds de zogenaamde FDN-penning uitgereikt. Dit keer gaat de penning naar de organisatie Kafka, een antifascistishe organisatie die via publicaties inzicht geeft in de handel en wandel van rechts-extremisten en hun organisaties in Nederland, en daarmee een bijdrage levert aan de bestrijding van het rechtsextremisme.

Domela Nieuwenhuis Fonds

30 januari 2022: Domela Nieuwenhuis-dag via livestream

Ze noemden hem ‘us ferlosser’, onze verlosser. Domela Nieuwenhuis stierf op 18 november 1919. Jaarlijks wordt rond deze dag de ‘Domela Nieuwenhuis-dag’ gehouden in Heerenveen. I.v.m. de aangescherpte coronamaatregelen zijn de activiteiten verplaatst naar een livestream op 30 januari 2022, vanaf 14.00uur. In de week voor de livestream kunt u op de website van het Heerenveen Museum de…

Geplaatst op
Domela Nieuwenhuis Fonds

In memoriam: Hanneke Willemse

Vrijdag 26 maart jl. overleed Hanneke Willemse. Ze was sinds 1996 bestuurslid van het Ferdinand Domela Nieuwenhuis-Fonds en maakte vanaf 1998 tot enkele jaren geleden deel uit van de kascontrolecommissie. Twee jaar geleden kwam ze afscheid nemen tijdens een bestuursvergadering omdat ze ernstig ziek was en van behandeling geen effect meer verwacht kon worden. Hanneke…

Geplaatst op
Domela Nieuwenhuis Fonds

De rijksdaalder van mijn opa Een verhaal over de opkomst en het verval van Fries socialisme

Het Fries socialisme dat langzaam in de vergetelheid is geraakt, bestaat nog in de verhalen en relikwieën van families die ooit deel uitmaakten van de arbeidersklasse. In het artikel ‘De rijksdaalder van mijn opa’ vertelt Marije Nieuwland over de herinneringen van haar grootvader aan dat Friese socialisme en aan Domela in het bijzonder. Het artikel…

Geplaatst op
Domela Nieuwenhuis Fonds

‘Ieder voor zich’ in St. Annaparochie Domela op Het Bildt

Op zondag 24 november 1889 sprak Ferdinand Domela Nieuwenhuis in de stampvolle kerk van St. Annaparochie over de Franse revolutie. De kerkvoogdij had de kiesrechtbond daartoe toestemming verleend. Het werd een opzienbarende bijeenkomst. Precies 130 jaar later vond in diezelfde kerk vanwege het Domela-jaar een symposium plaats over ‘Domela op Het Bildt’. Aan het slot…

Geplaatst op
Meer berichten over Domela Nieuwenhuis Fonds