Word vriend van het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum

Het in stand houden van het Domela Nieuwenhuis Museum kost geld: apparatuur verslijt en veroudert en objecten moeten soms gerestaureerd worden. Er is een fonds, het Ferdinand Domela Nieuwenhuis-Fonds, dat ooit in 1914 is opgericht om Domela van een goede oude dag te verzekeren. Van de gelden die zijn overgebleven heeft het Fonds sinds 1924 steeds op bescheiden schaal middelen kunnen vrijmaken voor het museum, maar die schieten nu te kort.

Het Fonds wil namelijk niet alleen door het museum laten zien hoe het gedachtegoed van Domela Nieuwenhuis nog steeds kan inspireren. Het helpt ook bij de realisering van bijzondere tentoonstellingen in het museum. Jaarlijks organiseert het een lezing over een actueel onderwerp in het licht van het denken en handelen van Domela Nieuwenhuis. Verder geeft het elk jaar een penning plus een kleine aanmoedigingspremie aan een organisatie of groep, die werkt in de geest van Domela Nieuwenhuis. Wanneer de financiën het toelaten, verstrekt het Fonds ook subsidies.

Het Fonds is daarom op zoek naar vrienden, die willen bijdragen aan het in stand houden van het Domela Nieuwenhuis Museum. Het heeft voor dit doel een speciale rekening geopend, waarvan de gelden uitsluitend worden gebruikt voor het museum. Voor minimaal € 25,- per jaar bent u ‘vriend van het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum’.

U krijgt hiervoor gratis entree tot het museum, een uitnodiging voor de opening van exposities, een uitnodiging voor de jaarlijkse Domela Nieuwenhuis lezing en een gedrukt exemplaar van deze lezing. Ook bedrijven kunnen vriend worden, dan bedraagt de jaarlijkse bijdrage minimaal € 125,-.

U wordt vriend door storting van het door het door u gekozen bedrag (minimaal € 25,- per jaar) op  IBAN: NL29 INGB 0006 176167 van het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Fonds en het doorgeven van uw gegevens door te klikken op de knop ‘word vriend’ hieronder. Nieuwe vrienden ontvangen na betaling als welkomstgeschenk het boek Sporen van Domela in Friesland.

Vanwege onze ANBI-status is uw bijdrage aan het museum is als gift aftrekbaar bij uw belastingaangifte. Onze ANBI-gegevens zijn:

RSIN: 806257805
KvK-nummer: 41200128 (Amsterdam)