De ‘bruikleningen’ van Ferdinand Domela Nieuwenhuis

Brieven en briefkaarten van Domela aan zilversmid Gerard Schoorl
Geplaatst op

Toespraak van Frank Rutten tijdens de overhandiging van brieven van Ferdinand Domela Nieuwenhuis door Mieke Schoorl op 16 oktober 2022.

Frank Rutten spreekt Mieke Schoorl toe.

Een bekende cabaretier heeft eens gezegd dat hij als Marokkaan graag bij de mensen thuis kwam. Hetzelfde kan gezegd worden van antiquaren. Ook wij komen graag bij de mensen over de vloer. Zo gebeurde het dat ik in april 2021 bij Mieke Schoorl in de Amsterdamse Rivierenbuurt  was, en daar een eerste druk van Domela’s mémoires ‘Van Christen tot Anarchist’ in de boekenkast zag. Ik sloeg het boek open, en daar stond een opdracht van de schrijver: “Met grote dank”, en zijn handtekening. “Dat zie je niet vaak”, zei ik, “een opdracht van Domela Nieuwenhuis”. 

 “Ik heb ook brieven van Domela, aan de overgrootvader van mijn man”, zei ze.

Zoals bekend kwam Domela uit een gefortuneerd milieu, zijn tweede moeder was zeer vermogend, en ook via aangetrouwde relaties kreeg hij via erfenissen grote sommen geld. Dit geld schonk hij voor een groot deel aan de socialistische beweging en aan medestrijders in nood. (In de vroege socialistische beweging liep het politieke vaak naadloos over in het persoonlijke). Dat was heel nobel van hem, ook omdat hij dat deed uit een zekere wroeging over zijn geprivilegieerde afkomst. Daarnaast leed zijn vierde vrouw Bertha aan onduidelijke chronische kwalen waar zij veel behandelingen en kuren moest ondergaan, die duur waren. En zijn zoon Ferdinand stortte zich in het verre Australië in schimmige avonturen, waar zijn vader hem met veel geld uit moest redden. Tegelijk moeten we eerlijk zijn: Domela had een gat in zijn hand. Hij deed allerlei zaakjes, een financiering van een  plantage in Indië, een drukkerij en vooral met onroerend goed, die allemaal slecht afliepen. In korte tijd verloor hij tienduizenden guldens, en  rond 1900 was het geld zo een beetje op. (Wie belang stelt in de finesses van Domela’s financiële situatie leze pagina  40-45 van Bert Altena’s mooie uitgave ‘En al beschouwen alle broeders mij als den verloren broeder. De familiecorrespondentie van en over Ferdinand Domela Nieuwenhuis.’)

Hierop sprongen familieleden, met name zijn broer Johan en zijn zus Fanny, bij. Daarnaast steunden gegoede mensen, die niet in de eerste plaats de anarchistische beweging, maar vooral de persoon Domela Nieuwenhuis een warm hart toedroegen, hem. Dat moet er een flink aantal geweest zijn, maar van slechts een paar is de naam bekend. Bijvoorbeeld Piet Molenaar, van Molenaars Kindermeel in Westzaan, en de molenmaker Piet Boorsma uit Koog aan de Zaan. Deze laatste schonk aan het Domela Nieuwenhuisfonds in 1938 een dertigtal brieven die hij van Domela had ontvangen. Maar de vele brieven “die meestal betrekking hadden op de financiële nood waarin FDN zo vele jaren heeft verkeerd”, schreef Boorsma indertijd, had hij vernietigd. “Laat het u genoeg zijn dienaangaande te vernemen dat deze edele mens in stilte veel heeft geleden en dat het mij dankbaar stemt, hem, eveneens in stilte, veel van dat leed te hebben kunnen verzachten.” 

Ook uit het buitenland kwam steun. De bonthandelaar Bernard Mayer uit Brussel hielp hem in ieder geval in de jaren 1907 en 1909 met honderden guldens per maand. En niet alleen geld werd hem geschonken. In 1909 kreeg Domela een driewieler van dokter Rutgers ter waarde van driehonderd gulden.

Exacte gegevens ontbraken bijna geheel over aantallen mensen die hem steunden en over de bedragen die in het geding waren. De brieven waar Mieke Schoorl in april 2021 op doelde, zijn verzoeken om steun (“bruikleningen” in de woorden van Domela) aan de overgrootvader van haar overleden man, de fabrikant van Zaans zilverwerk Gerard Schoorl (1848-1916). Deze brieven en briefkaarten bestrijken de periode van 1906 tot 1910. Hieruit blijkt dat Domela zelf mensen benaderde van wie hij meende dat zij hem zouden willen steunen. Het gaat om substantiële bedragen, te beginnen met driehonderd en vijfhonderd gulden in 1906, en tussen de latere brieven zit een schuldbekentenis van Domela uit 1909 voor 1600 gulden. 

De zorgen waren pas echt voorbij toen in 1916 het Domela Nieuwenhuis Fonds werd opgericht om Domela, zijn vrouw en zijn zoon César, financieel te ondersteunen. Zoals bekend werd dit fonds gevuld met giften van geestverwanten. Veel arbeiders droegen kwartjes en dubbeltjes bij. Maar tot die tijd moesten individuele weldoeners bijspringen.

Een stukje wordt nu aan de geldpuzzel toegevoegd. Het Domela Nieuwenhuisfonds is Mieke Schoorl uiterst erkentelijk voor haar schenking. Het is een grote aanwinst.

Frank Rutten

Heerenveen, 16 oktober 2022

Domela Nieuwenhuis Fonds

Pinksterlanddagen: drie dagen anarchistische inspiratie Workshops, lezingen en discussies over anarchisme en de sociale strijd

Ook in 2023 zijn er weer de Pinksterlanddagen. Tijdens het Pinksterweekend op 26, 27 en 28 mei vindt dit jaarlijkse anarchistische festival plaats op het kampeerterrein tot Vrijheidsbezinning in Appelscha. Het is een bijeenkomst voor anarchisten en iedereen die zich door het anarchisme laat inspireren. Het hele weekend zit barstensvol met workshops, lezingen en discussies…

Geplaatst op
Domela Nieuwenhuis Fonds

Domelapenning voor Joke Kaviaar en Peter Storm ‘Your Local Pirates voorzien de strijd van de broodnodige muziek’

Tijdens de Domeladag 2022 is de Domelapenning uitgereikt aan Joke Kaviaar en Peter Storm. Het was voor Joke en Peter, die samen het muzikale duo Your Local Pirates vormen, een grote verrassing. Zij waren gevraagd om op 9 oktober op te treden tijdens de Domeladag. Volgens het Domela Nieuwenhuis Fonds kunnen Joke Kaviaar en Peter…

Geplaatst op
Domela Nieuwenhuis Fonds

FDN Fonds enquête

Het Ferdinand Domela Nieuwenhuis (FDN) Fonds wil de herinnering aan het werk en de ideeën van Domela Nieuwenhuis levend houden en verbreiden. Om dat te bereiken beheert het fonds de collectie van het FDN Museum. Daarnaast ondersteunt het fonds activiteiten ‘in de geest van Domela’. De laatste jaren bestond dit vooral uit het onderhouden en…

Geplaatst op
Meer berichten over Domela Nieuwenhuis Fonds