In memoriam: Hanneke Willemse

Geplaatst op

Vrijdag 26 maart jl. overleed Hanneke Willemse. Ze was sinds 1996 bestuurslid van het Ferdinand Domela Nieuwenhuis-Fonds en maakte vanaf 1998 tot enkele jaren geleden deel uit van de kascontrolecommissie. Twee jaar geleden kwam ze afscheid nemen tijdens een bestuursvergadering omdat ze ernstig ziek was en van behandeling geen effect meer verwacht kon worden.

Hanneke was een bijzonder en direct mens. Bij haar binnenkomst op de fondsvergaderingen bracht ze altijd een hartelijke en open sfeer mee. Bij het overleg kon ze vaak met een opmerking komen die een nieuwe en zinnige invalshoek bood en waar je dan even bij moest nadenken: “Ja, zo kan het ook.”

Ze had haar sporen verdiend in de Amsterdamse kraakbeweging, geschiedenis gestudeerd en was filmmaakster geworden. Daarna was ze onderzoek gaan doen naar de geschiedenis van het Spaanse anarchisme, met name naar de Spaanse burgeroorlog. Als je haar kende kon je je goed voorstellen dat ze er met haar hartelijke, innemende manier van doen in slaagde haar oral history-project over het anarchisme in een Spaans dorp tijdens de burgeroorlog tot een succes te maken. De meestal terughoudende en voorzichtige dorpsbewoners kreeg ze aan de praat. In 1996 promoveerde ze op dit onderzoek, dat ook in het Spaans werd vertaald.

We verliezen in Hanneke een strijdbaar bestuurslid dat altijd een geheel eigen inbreng heeft gehad.

Op libertaire orde staat een uitgebreid in memoriam: https://libertaireorde.wordpress.com/2021/04/04/hanneke-willemse-1949-2021-in-memoriam/

Daar kun je ook de link vinden naar het interview dat filmmaker Kees Wouters met haar maakte: https://keeswouters.wordpress.com/oral-history-project-amsterdam/dr-hanneke-willemse-1949/

Kees Wouters schreef in treffende woorden over Hanneke: “Hanneke Willemse was haar leven lang actief op zoek naar een betere wereld. Sociaal, antikapitalistisch. Ze heeft haar studenten Spaans geleerd, overtuigde hen van het belang van oral history. Ze hielp illegalen en verdrukten. Ze was een anarchist, een autonoom denker en hield nooit op met lezen en studeren. Als historicus wilde ze weten ‘hoe het werkelijk geweest was’, als actievoerder vooral ‘hoe het uiteindelijk moest worden’.”

Domela Nieuwenhuis Fonds

De rijksdaalder van mijn opa Een verhaal over de opkomst en het verval van Fries socialisme

Het Fries socialisme dat langzaam in de vergetelheid is geraakt, bestaat nog in de verhalen en relikwieën van families die ooit deel uitmaakten van de arbeidersklasse. In het artikel ‘De rijksdaalder van mijn opa’ vertelt Marije Nieuwland over de herinneringen van haar grootvader aan dat Friese socialisme en aan Domela in het bijzonder. Het artikel…

Geplaatst op
Domela Nieuwenhuis Fonds

‘Ieder voor zich’ in St. Annaparochie Domela op Het Bildt

Op zondag 24 november 1889 sprak Ferdinand Domela Nieuwenhuis in de stampvolle kerk van St. Annaparochie over de Franse revolutie. De kerkvoogdij had de kiesrechtbond daartoe toestemming verleend. Het werd een opzienbarende bijeenkomst. Precies 130 jaar later vond in diezelfde kerk vanwege het Domela-jaar een symposium plaats over ‘Domela op Het Bildt’. Aan het slot…

Geplaatst op
Domela Nieuwenhuis Fonds

VERLOST Door Ús verlosser geïnspireerde winterkunst in Nij Beets (28-30 december)

Naar aanleiding van het Domela Nieuwenhuis jaar waarin het 100  jaar geleden is dat Ferdinand Domela Nieuwenhuis overleed organiseert Kunst in Opsterland het winterkunst evenement VERLOST in it Damshûs op 28, 29 en 30 december 2019. Ferdinand Domela Nieuwenhuis was een sterke voorvechter voor de rechten en betere omstandigheden van de arbeiders rond 1900 en…

Geplaatst op
Domela Nieuwenhuis Fonds

Domela-lezing #15 verschenen Paul Lucardie, Honderd jaar fascisme: van machtsbeluste massabeweging naar marginale politieke sekte.

Honderd Jaar Fascisme, 1919-2019 Je hoort het ze zeggen: ‘Eigen volk eerst’. Het gaat om voorrang van mensen van hetzelfde biologische ras. Dan zitten we bij de nationaalsocialisten. Het Italiaanse fascisme had meer een cultuurhistorische insteek om de volksgemeenschap als eenheid te smeden. ‘Volksgemeenschap’ wordt zo een element in legitimatiebetogen voor het inrichten van dictatuur en…

Geplaatst op
Meer berichten over Domela Nieuwenhuis Fonds