Lezing door historicus Ron Blom: Lang leve de revolutie!

Arbeiders- en soldatenraden tijdens WOI in Friesland
Geplaatst op

De Russische revolutie van 1917, de radenrevoluties in Duitsland in 1918 en 1919 en de wijdverbreide onvrede schepten ook in Nederland de verwachting dat de idealen van het socialisme eindelijk verwezenlijkt konden worden. Lang leve de revolutie! In Friesland leidde dit denken tot de vorming van arbeiders- en soldatenraden, veelal opgezet door antimilitaristen, revolutionaire socialisten en dienstweigeraars. Dwarsgezeten door burgemeesters, rijksveldwachters, inlichtingendienst, justitie en burgerwachten zochten deze mannen en vrouwen hun geluk in nieuwe tijden.

De radicale socialistische en anarchistische beweging richtte aan het eind van de Eerste Wereldoorlog soldaten- en arbeidersraden op (naar het voorbeeld in Rusland en Duitsland). Zelfs socialistenleider Troelstra raakt in november 1918 in de ban van het revolutievirus en deed zijn fameuze revolutieoproep.

Ferdinand Domela Nieuwenhuis legde al langer de nadruk op hetgeen arbeiders zouden kunnen doen om oorlogen tegen te houden. Hij veranderde niet van mening toen bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914 noch de algemene dienstweigering, noch de algemene werkstaking realiseerbaar bleek. Zijn conclusie was, dat de geesten kennelijk nog niet rijp waren voor zulke daden en dat de parlementaristische sociaaldemocraten propaganda voor deze ideeën stelselmatig hadden tegengewerkt.

De oorlog was voor het volk een tragedie. De socialisten zochten hun geluk in de gedachte van de langverwachte revolutie. Dit weinig bekende stuk sociale geschiedenis wordt tijdens de lezing tot leven gebracht.

Praktische informatie
Datum: 4 oktober, 19.30 – 21.00 uur.
Locatie: Kunstcafé Museum Heerenveen, Minckelersstraat 11.
Entree: Vrienden 5,- , introducees en niet-Vrienden 7,- (inclusief kopje koffie/thee).

Over de spreker
Ron Blom is werkzaam bij het Stadsarchief Amsterdam en publiceerde onlangs zijn boek: De oorlog, voor het volk een tragedie. De Provinciale Arbeiders- en Soldatenraad tijdens de Eerste Wereldoorlog in Friesland. Voor en na de lezing kunt u het boek kopen voor 17 euro.

Domela Nieuwenhuis Museum

DOMELA NIEUWENHUIS-DAG 2019 Programma

Op 18 november 2019 is het precies honderd jaar geleden dat Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846-1919) overleed. Op zondag 17 november 2019 kijken we terug en vooruit. In zijn tijd was Domela, vooral als strijder tegen maatschappelijk onrecht, beroemd én berucht maar nog steeds spreken de persoon Domela én zijn ideeën bij velen tot de verbeelding. Vanwege het jubileumjaar…

Geplaatst op
Domela Nieuwenhuis Museum

Inbrengdag ‘DOMELA LEEFT! Tenstoonstelling ‘ús Ferlosser’ (19 november 2019 t/m 22 maart 2020)

In het kader van ‘Domela 2019-2020’ houdt het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Fonds in Museum Heerenveen op 28 september 2019 een speciale Domela inbrengdag. Mensen worden van harte worden uitgenodigd om langs te komen met hun voorwerpen én verhalen over Domela. Uiteraard zijn ook andere belangstellenden van harte welkom. In het museum zitten deskundigen klaar om…

Geplaatst op
Domela Nieuwenhuis Museum

Oproep: Museum zoekt Domela Tentoonstelling ‘Ús Ferlosser’ 

Op 18 november 2019 is het precies 100 jaar geleden dat Ferdinand Domela Nieuwenhuis is overleden. Het museum heeft dit feit aangegrepen voor een feestelijke tentoonstelling. Voor deze tentoonstelling zijn we op zoek naar 100 portretten van Domela. Van schilderij tot sculptuur en van gedicht tot muziekcompositie. Naast het zo herkenbare beeld van Domela, rijzige…

Geplaatst op
Meer berichten over Domela Nieuwenhuis Museum