VERLOST

Door Ús verlosser geïnspireerde winterkunst in Nij Beets (28-30 december)
Geplaatst op
Naar aanleiding van het Domela Nieuwenhuis jaar waarin het 100  jaar geleden is dat Ferdinand Domela Nieuwenhuis overleed organiseert Kunst in Opsterland het winterkunst evenement VERLOST in it Damshûs op 28, 29 en 30 december 2019.
Ferdinand Domela Nieuwenhuis was een sterke voorvechter voor de rechten en betere omstandigheden van de arbeiders rond 1900 en werd in Opsterland door de veenarbeiders gezien als Ús Ferlosser.
In de schamele houten huisjes op het terrein van het openluchtmuseum It Damshûs in Nij Beets kun je je vooral in de winter voorstellen in welke erbarmelijke toestand de grote arbeidersgezinnen moesten leven. De combinatie van het Domela Nieuwenhuis-jaar en de locatie was voor de werkgroep Kunst in Opsterland de aanleiding om met het thema VERLOST een mooi winterkunst evenement te gaan organiseren.

Verlost betekent: bevrijd uit een benarde positie of een gevangenschap, in de ruime zin van het woord.

Na een oproep in het kunstenaarsblad BK-informatie verdiepten verschillende kunstenaars uit het hele land zich in de persoon van Domela en in het leven van de veenarbeiders en als zij dachten met hun kunst een mooie bijdrage aan ons thema VERLOST te kunnen leveren stuurden zij een plan in.
De plannen van de kunstenaars zijn door de werkgroep met behulp van extern gecommitteerde Josine Sibum Siderius, onder meer directeur van Kunsthuis Syb in Beetsterzwaag, geselecteerd op kwaliteit en originaliteit en verder is gelet op verscheidenheid en de inhoudelijke relatie met het thema en de locatie. Er is uitdrukkelijk gekozen voor installatie- en performancekunst omdat deze vormen (in de gemeente Opsterland) niet gauw aan bod komen. Tijdens het winterkunst evenement zullen in de huisjes en andere locaties op het terrein van it Damshûs elf verschillende kunstprojecten van kunstenaars of kunstenaarsduo’s rond het thema VERLOST te zien zijn.
In het koude winterdonker zullen sfeervolle verlichting, vuurkorven, muziek en warme winterkost (oliebollen) voor een bijzondere sfeer zorgen, maar trek wel uw warme winterjas aan!
De geselecteerde kunstenaars zijn:
 • Jaap de Ruig met bijzondere videoprojecties op ramen, gebaseerd op zijn leven als kind van een ongehuwde moeder die in de vijftiger jaren liefdevol werd opgevangen bij de Woodbrookers in Kortehemmen.
 • Joris Collier en Gerdie de Jong die met hun ludieke performance bezoekers willen verlossen
 • Sigrid Hamelink maakt een fijnzinnige installatie van keramiek waarop een video wordt geprojecteerd.
 • Odette Muijsers laat kunst over eten zien dat een contrast met de omgeving vormt
 • Pat van Boeckel die een video op een overhemd projecteert waarbij associaties met gevangenschap en Jezus vanzelf komen.
 • Marcella Kuiper maakt een installatie Ruimtetijd, waarin de bezoeker even verlost raakt van deze tijd en ruimte
 • Saber Mikael maakt een persoonlijk kunstwerk over zijn eigen leven als vluchteling uit Irak en zijn benarde positie in de AZC’s
 • Raimond Evers heeft een prachtige grote machine die na veel gepiep en gekraak een zucht van verlossing slaakt
 • Leontine Lieffering naait een enorm grote lijntekening met keperband gebaseerd op het veenlandschap en Domela
 • Miranda Keizer gaat dagenlang aan het werk in één van de locaties met een installatie van touw
 • Ank van Engelen maakt een meute aanbiddende cycloopjes
Bezoekersinfo
Op 28, 29 en 30 december 2019 is het openluchtmuseum geopend van 14:00 tot 20:00.
Het museum bevindt zich aan de Domela Nieuwenhuisweg, nr. 59b, te Nij Beets.
De opening zal plaatsvinden op 28 december om 14:00 op het bruggetje in It Damshûs.
Op de hierboven genoemde openingsdagen worden er elke dag gratis rondleidingen (+/- 60 min.) gegeven om 14:30, 16:30 en 18:30.
Op dezelfde dagen wordt er tussen 15:00 en 18:00 ook een lezing (+/- 15 min.) gegeven over Domela Nieuwenhuis.
Houd ook de website van Kunst in Opsterland in de gaten voor updates over muziek en voor meer informatie over de kunstenaars.
Domela Nieuwenhuis Fonds

In memoriam: Hanneke Willemse

Vrijdag 26 maart jl. overleed Hanneke Willemse. Ze was sinds 1996 bestuurslid van het Ferdinand Domela Nieuwenhuis-Fonds en maakte vanaf 1998 tot enkele jaren geleden deel uit van de kascontrolecommissie. Twee jaar geleden kwam ze afscheid nemen tijdens een bestuursvergadering omdat ze ernstig ziek was en van behandeling geen effect meer verwacht kon worden. Hanneke…

Geplaatst op
Domela Nieuwenhuis Fonds

De rijksdaalder van mijn opa Een verhaal over de opkomst en het verval van Fries socialisme

Het Fries socialisme dat langzaam in de vergetelheid is geraakt, bestaat nog in de verhalen en relikwieën van families die ooit deel uitmaakten van de arbeidersklasse. In het artikel ‘De rijksdaalder van mijn opa’ vertelt Marije Nieuwland over de herinneringen van haar grootvader aan dat Friese socialisme en aan Domela in het bijzonder. Het artikel…

Geplaatst op
Domela Nieuwenhuis Fonds

‘Ieder voor zich’ in St. Annaparochie Domela op Het Bildt

Op zondag 24 november 1889 sprak Ferdinand Domela Nieuwenhuis in de stampvolle kerk van St. Annaparochie over de Franse revolutie. De kerkvoogdij had de kiesrechtbond daartoe toestemming verleend. Het werd een opzienbarende bijeenkomst. Precies 130 jaar later vond in diezelfde kerk vanwege het Domela-jaar een symposium plaats over ‘Domela op Het Bildt’. Aan het slot…

Geplaatst op
Domela Nieuwenhuis Fonds

Domela-lezing #15 verschenen Paul Lucardie, Honderd jaar fascisme: van machtsbeluste massabeweging naar marginale politieke sekte.

Honderd Jaar Fascisme, 1919-2019 Je hoort het ze zeggen: ‘Eigen volk eerst’. Het gaat om voorrang van mensen van hetzelfde biologische ras. Dan zitten we bij de nationaalsocialisten. Het Italiaanse fascisme had meer een cultuurhistorische insteek om de volksgemeenschap als eenheid te smeden. ‘Volksgemeenschap’ wordt zo een element in legitimatiebetogen voor het inrichten van dictatuur en…

Geplaatst op
Meer berichten over Domela Nieuwenhuis Fonds