FDN-lezing 2016

Jan Juffermans spreekt over ‘footprint justice’
Geplaatst op

Op 20 november 2016 vindt de jaarlijkse FDN-lezing plaats in het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum te Heerenveen. De lezing wordt gehouden door Jan Juffermans en het thema van zijn lezing is duurzaamheid. De titel luidt: Naar ‘Footprint Justice’. Onze grote ecologische voetafdruk op aarde is een hoogst actuele mensenrechtenkwestie geworden.

Over de inhoud:

Ieder mens gebruikt een gedeelte van de ruimte op aarde. Hoeveel ruimte hangt af van iemands consumptie en leefstijl. Met behulp van de ecologische voetafdruk zijn we in staat om met één getal, uitgedrukt in mondiale hectares, aan te geven hoeveel oppervlakte aarde dat per persoon is. In de lezing zal Jan Juffermans ingaan op de geschiedenis van het denken over de mondiale gebruiksruimte, het voetafdrukmodel en de toepassingsmogelijkheden ervan. Daarbij komen o.a. de voetafdrukken van steden, landen, bedrijven en producten aan de orde, maar ook de vraag wat een ‘eerlijk aarde-aandeel’ is. Een cruciaal element in de lezing is namelijk dat de snelle groei van onze mondiale voetafdruk tijdens de vorige eeuw een steeds grotere mensenrechtenkwestie is geworden, die echter nog nauwelijks wordt onderkend. Laat staan dat ernaar gehandeld wordt.

De lezing begint om 14.30 in het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum, Minckelerstraat 11, Heerenveen. Voorafgaand aan de lezing geeft Bert Altena een rondleiding door het museum, aanvang 13.00 uur.

Domela Nieuwenhuis Lezing, Domela Nieuwenhuis Penning

Domela Nieuwenhuis-dag 2018 Een kort verslag

Op 18 november 2018 was het precies 99 jaar geleden dat Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846 – 1919) overleed. Jaarlijks wordt op zijn sterfdag de Domela Nieuwenhuis-dag gehouden in Museum Heerenveen. Ook dit jaar was een enorm succes. Er waren zelfs zoveel mensen op de instaprondleiding afgekomen dat er in alle haast een tweede rondleider gezocht…

Geplaatst op
Domela Nieuwenhuis Fonds, Domela Nieuwenhuis Lezing, Domela Nieuwenhuis Penning

18 november: Domela Nieuwenhuis-dag 100 jaar fascisme

Op zondagmiddag 18 november 2018 wordt in het Domela Nieuwenhuis Museum in Heerenveen weer de jaarlijkse Domela-dag gehouden. Het programma van de dag ziet er als volgt uit: 13.00 uur: rondleiding door het museum door Johan Frieswijk 14.30 uur: ontvangst en welkom door Linda Trip, directeur van het Heerenveen Museum 14.40 uur: welkom door Herre…

Geplaatst op
Domela Nieuwenhuis Lezing

Uitreiking FDN-penning 2016 Omslag – Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling

Op 20 november 2016 zal na afloop van de jaarlijkse FDN-lezing in het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum de zogenaamde FDN-penning worden uitgereikt. Dit keer gaat de penning naar de organisatie Omslag – Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling uit Eindhoven. Omslag kan worden gezien als voortzetting van het voormalige milieu-educatie en voorlichtingscentrum De Kleine Aarde uit Boxtel….

Geplaatst op
Domela Nieuwenhuis Lezing, Domela Nieuwenhuis Penning

Uitreiking FDN-penning 2015 AAGU

Afgelopen zondag 15 november vond in het Museum de jaarlijkse Ferdinand Domela Nieuwenhuis-lezing plaats, waarbij eveneens de FDN-penning werd uitgereikt. Na een rondleiding voor belangstellenden door het museum en een uitgebreide lezing van Jan Donkers over Provo en verschillende wijzen waarop deze beweging in de annalen is terechtgekomen werden we weer met twee benen in…

Geplaatst op
Meer berichten over Domela Nieuwenhuis Lezing