Geen man en geen cent

Domela Nieuwenhuis, het antimilitarisme en de Eerste Wereldoorlog
Geplaatst op

Wat kan een antimilitarist doen als de oorlog, die de antimilitaristen hebben getracht te voorkomen, toch uitbreekt zoals gebeurde met de Eerste Wereldoorlog? Wat kun je doen in één land, wanneer de antimilitaristische strategie (algemene werkstaking, massale dienstweigering) gebaseerd is op actie in alle landen? Wat kun je doen wanneer je in een klein, neutraal land woont, zoals Domela Nieuwenhuis in Nederland, en je contacten over de grenzen steeds spaarzamer worden? Hoe ga je om met je eigen nationale gevoelens en antipathieën? Dit waren de vragen waar Ferdinand Domela Nieuwenhuis en de Nederlandse antimilitaristen zich plotseling voor gesteld zagen, toen eind juli 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbrak en ook de Nederlandse regering het leger mobiliseerde. Wat zeggen hun ervaringen ons nu nog en wat te denken van de effectiviteit van het antimilitarisme in het algemeen?

Is militair ingrijpen maar niet al te vaak nodig of is dat een eenzijdige, of zelfs verkeerde, manier van het benaderen van problemen? Dat zijn de vragen waar de lezing van Bert Altena over gaat. Ze zijn nu nog even relevant als tijdens de Grote Oorlog van 1914-1918.

Bert Altena was tot voor kort universitair docent aan de afdeling geschiedenis van de faculteit voor geschiedenis, cultuur en communicatie bij de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De lezing vindt plaats op zondag 16 november en begint om 14.30 in het F. Domela Nieuwenhuis-Museum, Minckelerstraat Heerenveen. Voorafgaand aan de lezing geeft Bert Altena een rondleiding door het museum. Aanvang 13.00 uur.

Net zoals na de overige FDN-lezingen zal ook dit keer de tekst van de lezing in gedrukte vorm verschijnen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met:

Frank Rutten
Parnassusweg 31-1
1077 DD Amsterdam
antbrink@xs4all.nl

Domela Nieuwenhuis Lezing, Domela Nieuwenhuis Penning

Domela Nieuwenhuis-dag 2018 Een kort verslag

Op 18 november 2018 was het precies 99 jaar geleden dat Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846 – 1919) overleed. Jaarlijks wordt op zijn sterfdag de Domela Nieuwenhuis-dag gehouden in Museum Heerenveen. Ook dit jaar was een enorm succes. Er waren zelfs zoveel mensen op de instaprondleiding afgekomen dat er in alle haast een tweede rondleider gezocht…

Geplaatst op
Domela Nieuwenhuis Fonds, Domela Nieuwenhuis Lezing, Domela Nieuwenhuis Penning

18 november: Domela Nieuwenhuis-dag 100 jaar fascisme

Op zondagmiddag 18 november 2018 wordt in het Domela Nieuwenhuis Museum in Heerenveen weer de jaarlijkse Domela-dag gehouden. Het programma van de dag ziet er als volgt uit: 13.00 uur: rondleiding door het museum door Johan Frieswijk 14.30 uur: ontvangst en welkom door Linda Trip, directeur van het Heerenveen Museum 14.40 uur: welkom door Herre…

Geplaatst op
Domela Nieuwenhuis Lezing

Uitreiking FDN-penning 2016 Omslag – Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling

Op 20 november 2016 zal na afloop van de jaarlijkse FDN-lezing in het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum de zogenaamde FDN-penning worden uitgereikt. Dit keer gaat de penning naar de organisatie Omslag – Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling uit Eindhoven. Omslag kan worden gezien als voortzetting van het voormalige milieu-educatie en voorlichtingscentrum De Kleine Aarde uit Boxtel….

Geplaatst op
Domela Nieuwenhuis Lezing

FDN-lezing 2016 Jan Juffermans spreekt over ‘footprint justice’

Op 20 november 2016 vindt de jaarlijkse FDN-lezing plaats in het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum te Heerenveen. De lezing wordt gehouden door Jan Juffermans en het thema van zijn lezing is duurzaamheid. De titel luidt: Naar ‘Footprint Justice’. Onze grote ecologische voetafdruk op aarde is een hoogst actuele mensenrechtenkwestie geworden. Over de inhoud: Ieder mens…

Geplaatst op
Meer berichten over Domela Nieuwenhuis Lezing