Provo

Een halve eeuw later
Geplaatst op

Jan Donkers houdt de 15e Domela lezing over een periode die hij intensief meegemaakt heeft; de paar jaar dat Provo opkwam, actief was en zichzelf ophief en bespreekt verder wat Provo In Nederland teweegbracht.

Provo was een katalysator van fundamentele veranderingen in het duffe verzuilde Nederland van na de Tweede Wereldoorlog.

In deze grauwe jaren begon Robert Jasper Grootveld in 1964 met zijn happenings zaterdagavond op het Spui in Amsterdam en hier sloten de provo’s van het eerste uur Roel van Duyn, Rob Stolk, Luud Schimmelpenninck en anderen zich bij aan. Van de arbeiders, het klootjesvolk, was naar hun idee niets revolutionairs te verwachten en de Provo’s richtten zich daarom op het zogenaamde provotariaat: opstandige studenten, kunstenaars, jongeren, het ‘arbeidsschuwe’ tuig. Hun anarchistische ideeën brachten ze op vrolijke provocerende wijze op straat, tijdens happenings en demonstraties en in hun blad Provo. Hun meer praktische ideeën werkten ze uit in witte plannen waarvan het witte fietsenplan wel het bekendste is. De autoriteiten wisten zich geen raad met de ontkenning van het gezag en de speelse provocaties van deze groep en reageerden totaal overtrokken. Meppende agenten, arrestaties, inbeslagnames van het blad Provo, gevangenisstraffen. Dat leidde tot veel belangstelling en ook veel sympathie bij jongeren en ouderen door heel Nederland en daarbuiten en uiteindelijk ook tot een erkenning van de relevantie van de provo ideeën.

De rellen rond het huwelijk van Beatrix en Claus waren wel het hoogtepunt van politiegeweld en leidden ook tot een ommekeer. De hoofdcommissaris en de burgemeester moesten het veld ruimen. De publieke opinie was totaal gekanteld en op dat moment besloot Provo zich op te heffen om niet tot instituut te verworden.

De ingrijpende en blijvende veranderingen in de Nederlandse samenleving in de jaren zestig zijn voor een belangrijk deel te danken aan de rol die Provo had. Ontzuiling, ontkerkelijking, consumentisme en hedonisme verdrongen de vooroorlogse grijze soberheid. Nederland zou nooit meer hetzelfde zijn.

De lezing vindt plaats op zondag 15 november en begint om 14.30 in het Ferdinand Domela Nieuwenhuis-Museum, Minckelerstraat 11, Heerenveen. Voorafgaand aan de lezing geeft Bert Altena een rondleiding door het museum. Aanvang 13.00 uur.

Net zoals na de overige FDN-lezingen zal ook dit keer de tekst van de lezing in gedrukte vorm verschijnen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met:

Frank Rutten
Parnassusweg 31-1
1077 DD Amsterdam
antbrink@xs4all.nl

Domela Nieuwenhuis Lezing, Domela Nieuwenhuis Penning

Domela Nieuwenhuis-dag 2018 Een kort verslag

Op 18 november 2018 was het precies 99 jaar geleden dat Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846 – 1919) overleed. Jaarlijks wordt op zijn sterfdag de Domela Nieuwenhuis-dag gehouden in Museum Heerenveen. Ook dit jaar was een enorm succes. Er waren zelfs zoveel mensen op de instaprondleiding afgekomen dat er in alle haast een tweede rondleider gezocht…

Geplaatst op
Domela Nieuwenhuis Fonds, Domela Nieuwenhuis Lezing, Domela Nieuwenhuis Penning

18 november: Domela Nieuwenhuis-dag 100 jaar fascisme

Op zondagmiddag 18 november 2018 wordt in het Domela Nieuwenhuis Museum in Heerenveen weer de jaarlijkse Domela-dag gehouden. Het programma van de dag ziet er als volgt uit: 13.00 uur: rondleiding door het museum door Johan Frieswijk 14.30 uur: ontvangst en welkom door Linda Trip, directeur van het Heerenveen Museum 14.40 uur: welkom door Herre…

Geplaatst op
Domela Nieuwenhuis Lezing

Uitreiking FDN-penning 2016 Omslag – Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling

Op 20 november 2016 zal na afloop van de jaarlijkse FDN-lezing in het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum de zogenaamde FDN-penning worden uitgereikt. Dit keer gaat de penning naar de organisatie Omslag – Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling uit Eindhoven. Omslag kan worden gezien als voortzetting van het voormalige milieu-educatie en voorlichtingscentrum De Kleine Aarde uit Boxtel….

Geplaatst op
Domela Nieuwenhuis Lezing

FDN-lezing 2016 Jan Juffermans spreekt over ‘footprint justice’

Op 20 november 2016 vindt de jaarlijkse FDN-lezing plaats in het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum te Heerenveen. De lezing wordt gehouden door Jan Juffermans en het thema van zijn lezing is duurzaamheid. De titel luidt: Naar ‘Footprint Justice’. Onze grote ecologische voetafdruk op aarde is een hoogst actuele mensenrechtenkwestie geworden. Over de inhoud: Ieder mens…

Geplaatst op
Meer berichten over Domela Nieuwenhuis Lezing