Domela op de tocht

Toekomst FDN Museum in Heerenveen onzeker
Geplaatst op

De gemeente Heerenveen heeft de afgelopen jaren fors bezuinigd op de uitgaven voor cultuur. Het Museum Heerenveen leverde de afgelopen jaren al bijna 100.000 euro in. Nu stelt het college van B en W in de conceptnota over het cultuurbeleid van de gemeente voor om opnieuw op het museum te bezuinigen voor een bedrag wat overeenkomt met meer dan een derde van de jaarlijkse exploitatiekosten. Daarmee komt het voortbestaan van het museum in het geding. Sinds 1999 is in het Museum Heerenveen het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum gehuisvest en zo komt ook de toekomst van dit museum in gevaar.

Het bestuur van het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Fonds vernam half januari het slechte nieuws en bezint zich op de toekomst van het Domela Museum. Binnenkort komt het bestuur met een inhoudelijke reactie op de plannen van het college, die op de website gepubliceerd zal worden. Vooralsnog kan geconstateerd worden dat Domela Nieuwenhuis een belangrijke rol heeft gespeeld in de Nederlandse en ook de Friese geschiedenis. Nog steeds is hij voor velen een bron van inspiratie. Zijn erfenis moet behouden blijven en daarin vormt het museum een onmisbare schakel.

 

Uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 21 januari: 

 

Domela Nieuwenhuis Fonds

Levend verleden Reactie van het Ferdinand Domela Nieuwenhuis-Fonds en –Museum op de conceptnota Cultuur in Heerenveen

In deze reactie wordt de blijvende aanwezigheid in Heerenveen van het Ferdinand Domela Nieuwenhuis-Museum bepleit. Daartoe wordt ingegaan op het cultuurbegrip dat dit museum hanteert; verteld waarom het museum naar Heerenveen kwam; aangeduid hoe de verhouding van het Ferdinand Domela Nieuwenhuis-Museum tot het Museum Heerenveen (vroeger Museum Willem van Haren) is; ontvouwd wat het museum…

Geplaatst op
Domela Nieuwenhuis Fonds

César Domela Nieuwenhuis in Drachten De Stijl in kunst en typografie

Het themajaar Mondriaan tot Dutch Design begint in Museum Dr8888 op 29 januari 2017 met de tentoonstelling César Domela, De Stijl in kunst en typografie. César Domela Nieuwenhuis (1900-1992) was graficus, fotograaf, typograaf, edelsmid en lid van kunstbeweging De Stijl. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de kunstbeweging door de introductie van reliëfs en door elementen uit…

Geplaatst op
Domela Nieuwenhuis Fonds

FDN-Lezing 2016 Presentatie Jan Juffermans online

Afgelopen 20 november vond de jaarlijkse FDN-lezing plaats in het museum. De lezing werd gehouden door Jan Juffermans en had als onderwerp ‘Footprint Justice: Onze grote ecologische voetafdruk op aarde is een hoogst actuele mensenrechtenkwestie geworden’. De presentatie die  Juffermans gebruikte tijdens de afgelopen lezing is nu hier te downloaden. In de presentatie kun je onder andere meer…

Geplaatst op
Meer berichten over Domela Nieuwenhuis Fonds