Domela op de tocht

Toekomst FDN Museum in Heerenveen onzeker
Geplaatst op

De gemeente Heerenveen heeft de afgelopen jaren fors bezuinigd op de uitgaven voor cultuur. Het Museum Heerenveen leverde de afgelopen jaren al bijna 100.000 euro in. Nu stelt het college van B en W in de conceptnota over het cultuurbeleid van de gemeente voor om opnieuw op het museum te bezuinigen voor een bedrag wat overeenkomt met meer dan een derde van de jaarlijkse exploitatiekosten. Daarmee komt het voortbestaan van het museum in het geding. Sinds 1999 is in het Museum Heerenveen het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum gehuisvest en zo komt ook de toekomst van dit museum in gevaar.

Het bestuur van het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Fonds vernam half januari het slechte nieuws en bezint zich op de toekomst van het Domela Museum. Binnenkort komt het bestuur met een inhoudelijke reactie op de plannen van het college, die op de website gepubliceerd zal worden. Vooralsnog kan geconstateerd worden dat Domela Nieuwenhuis een belangrijke rol heeft gespeeld in de Nederlandse en ook de Friese geschiedenis. Nog steeds is hij voor velen een bron van inspiratie. Zijn erfenis moet behouden blijven en daarin vormt het museum een onmisbare schakel.

 

Uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 21 januari: 

 

Domela Nieuwenhuis Fonds, Domela Nieuwenhuis Penning

Uitreiking FDN-penning 2018 aan Kafka

Afgelopen zondag 18 november vond in het museum de jaarlijkse Ferdinand Domela Nieuwenhuis-lezing plaats, waarbij eveneens de FDN-penning werd uitgereikt. Na een rondleiding voor belangstellenden door het museum en een lezing van Paul Lucardie over ‘honderd jaar fascisme’ werd de Domela-penning uitgereikt. Ditmaal ging de penning naar anti-fascistische onderzoeksgroep Kafka. Lees hieronder het ‘Juryrapport 2018’….

Geplaatst op
Domela Nieuwenhuis Lezing, Domela Nieuwenhuis Penning

Domela Nieuwenhuis-dag 2018 Een kort verslag

Op 18 november 2018 was het precies 99 jaar geleden dat Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846 – 1919) overleed. Jaarlijks wordt op zijn sterfdag de Domela Nieuwenhuis-dag gehouden in Museum Heerenveen. Ook dit jaar was een enorm succes. Er waren zelfs zoveel mensen op de instaprondleiding afgekomen dat er in alle haast een tweede rondleider gezocht…

Geplaatst op
Domela Nieuwenhuis Fonds, Domela Nieuwenhuis Lezing, Domela Nieuwenhuis Penning

18 november: Domela Nieuwenhuis-dag 100 jaar fascisme

Op zondagmiddag 18 november 2018 wordt in het Domela Nieuwenhuis Museum in Heerenveen weer de jaarlijkse Domela-dag gehouden. Het programma van de dag ziet er als volgt uit: 13.00 uur: rondleiding door het museum door Johan Frieswijk 14.30 uur: ontvangst en welkom door Linda Trip, directeur van het Heerenveen Museum 14.40 uur: welkom door Herre…

Geplaatst op
Meer berichten over Domela Nieuwenhuis Fonds