Domela op de tocht

Toekomst FDN Museum in Heerenveen onzeker
Geplaatst op

De gemeente Heerenveen heeft de afgelopen jaren fors bezuinigd op de uitgaven voor cultuur. Het Museum Heerenveen leverde de afgelopen jaren al bijna 100.000 euro in. Nu stelt het college van B en W in de conceptnota over het cultuurbeleid van de gemeente voor om opnieuw op het museum te bezuinigen voor een bedrag wat overeenkomt met meer dan een derde van de jaarlijkse exploitatiekosten. Daarmee komt het voortbestaan van het museum in het geding. Sinds 1999 is in het Museum Heerenveen het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum gehuisvest en zo komt ook de toekomst van dit museum in gevaar.

Het bestuur van het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Fonds vernam half januari het slechte nieuws en bezint zich op de toekomst van het Domela Museum. Binnenkort komt het bestuur met een inhoudelijke reactie op de plannen van het college, die op de website gepubliceerd zal worden. Vooralsnog kan geconstateerd worden dat Domela Nieuwenhuis een belangrijke rol heeft gespeeld in de Nederlandse en ook de Friese geschiedenis. Nog steeds is hij voor velen een bron van inspiratie. Zijn erfenis moet behouden blijven en daarin vormt het museum een onmisbare schakel.

 

Uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 21 januari: 

 

Domela Nieuwenhuis Fonds

Domela-lezing #15 verschenen Paul Lucardie, Honderd jaar fascisme: van machtsbeluste massabeweging naar marginale politieke sekte.

Honderd Jaar Fascisme, 1919-2019 Je hoort het ze zeggen: ‘Eigen volk eerst’. Het gaat om voorrang van mensen van hetzelfde biologische ras. Dan zitten we bij de nationaalsocialisten. Het Italiaanse fascisme had meer een cultuurhistorische insteek om de volksgemeenschap als eenheid te smeden. ‘Volksgemeenschap’ wordt zo een element in legitimatiebetogen voor het inrichten van dictatuur en…

Geplaatst op
Domela Nieuwenhuis Fonds, Domela Nieuwenhuis Museum

Domela Nieuwenhuis postzegel Vanaf nu verkrijgbaar bij het Domela Museum

In het kader van het Domela-jaar heeft het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Fonds een speciale postzegel uitgegeven, voorzien van een toonaangevend portret van Domela. De postzegelvellen (tien postzegels) zijn verkrijgbaar in vijf verschillende kleuren voor 12,95 euro in de museumwinkel van het Domela Museum in Heerenveen. Kijk op Postzegelblog.nl voor een zeer enthousiaste en sympathieke bespreking van…

Geplaatst op
Domela Nieuwenhuis Fonds, Domela Nieuwenhuis Penning

Uitreiking FDN-penning 2018 aan Kafka

Afgelopen zondag 18 november vond in het museum de jaarlijkse Ferdinand Domela Nieuwenhuis-lezing plaats, waarbij eveneens de FDN-penning werd uitgereikt. Na een rondleiding voor belangstellenden door het museum en een lezing van Paul Lucardie over ‘honderd jaar fascisme’ werd de Domela-penning uitgereikt. Ditmaal ging de penning naar anti-fascistische onderzoeksgroep Kafka. Lees hieronder het ‘Juryrapport 2018’….

Geplaatst op
Meer berichten over Domela Nieuwenhuis Fonds