Maand van de Geschiedenis

Domela Nieuwenhuis: grenzen als inspiratiebron
Geplaatst op

“Alleen wie de vrijheid van anderen lief heeft, is zelf de vrijheid waard.” In het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum te Heerenveen klinkt de echo van zijn levenslange strijd voor een rechtvaardige wereld. Domela Nieuwenhuis werd gevangen genomen wegens majesteitsschennis en ontving vele dreigbrieven. Waar liggen volgens u de grenzen van de vrijheid van meningsuiting?

Koning Gorilla

‘Fuck de koning’ riep El-Jaberi in 2015. Hij werd ervoor opgepakt. Sinds de invoering in 1815 staat majesteitsschennis (belediging van het koningshuis) in de Grondwet vermeld. De bekendste overtreder in de Nederlandse geschiedenis is zonder twijfel Ferdinand Domela Nieuwenhuis. In zijn krant Recht voor Allen stond een artikel waarin de koning van Nederland (Willem III) ‘koning Gorilla’ wordt genoemd omdat hij het land regeren net zo slecht deed als een aap zou doen. Domela moest hiervoor een jaar naar de gevangenis.

Waar liggen volgens u de grenzen van de vrijheid van meningsuiting?

Welke boodschap over grenzen heeft u? U kunt uw boodschap over grenzen en vrijheid achterlaten op een post-it in het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum. Inspireer uw medebezoekers en laat u inspireren. De boodschappen zullen later als gezamenlijke boodschap gepubliceerd worden op de website.

Over het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum

U keert terug naar het begin van de 19de eeuw, toen sprekers als Domela vurige pleidooien hielden voor het algemeen kiesrecht, de achturige werkdag en de afschaffing van de kinderarbeid. Domela Nieuwenhuis probeerde een ‘nieuwe mens’ te vormen: een vrijdenkende mens, vegetarische mens, antimilitaristische mens etc. Het veranderen van de individuele mens zou uiteindelijk leiden tot een vernieuwde samenleving. In deze samenleving was er Recht voor Allen.

Bron: www.maandvandegeschiedenis.nl

Domela Nieuwenhuis Fonds, Domela Nieuwenhuis Penning

Uitreiking FDN-penning 2018 aan Kafka

Afgelopen zondag 18 november vond in het museum de jaarlijkse Ferdinand Domela Nieuwenhuis-lezing plaats, waarbij eveneens de FDN-penning werd uitgereikt. Na een rondleiding voor belangstellenden door het museum en een lezing van Paul Lucardie over ‘honderd jaar fascisme’ werd de Domela-penning uitgereikt. Ditmaal ging de penning naar anti-fascistische onderzoeksgroep Kafka. Lees hieronder het ‘Juryrapport 2018’….

Geplaatst op
Domela Nieuwenhuis Lezing, Domela Nieuwenhuis Penning

Domela Nieuwenhuis-dag 2018 Een kort verslag

Op 18 november 2018 was het precies 99 jaar geleden dat Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846 – 1919) overleed. Jaarlijks wordt op zijn sterfdag de Domela Nieuwenhuis-dag gehouden in Museum Heerenveen. Ook dit jaar was een enorm succes. Er waren zelfs zoveel mensen op de instaprondleiding afgekomen dat er in alle haast een tweede rondleider gezocht…

Geplaatst op
Domela Nieuwenhuis Fonds, Domela Nieuwenhuis Lezing, Domela Nieuwenhuis Penning

18 november: Domela Nieuwenhuis-dag 100 jaar fascisme

Op zondagmiddag 18 november 2018 wordt in het Domela Nieuwenhuis Museum in Heerenveen weer de jaarlijkse Domela-dag gehouden. Het programma van de dag ziet er als volgt uit: 13.00 uur: rondleiding door het museum door Johan Frieswijk 14.30 uur: ontvangst en welkom door Linda Trip, directeur van het Heerenveen Museum 14.40 uur: welkom door Herre…

Geplaatst op
Meer berichten over Domela Nieuwenhuis Fonds