Bestuur

Bestuurssamenstelling

Bestuursleden van het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Fonds zijn: Jaap van der Laan (voorzitter),  Willem Gruppen, Rudolf de Jong, Dirk Kuiken (secretaris), Evert van der Tuin (penningmeester), Homme Wedman, Bert Gasenbeek, Wilco Sjouke, Dennis Bos en Paul Kusters.

Beleidsplan

Streven naar meer aandacht voor de persoon van Domela Nieuwenhuis en zijn gedachtegoed door zo veel mogelijk bezoekers voor het museum te trekken.

Beloningsbeleid

Bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen geen onkostenvergoeding.

Doelstelling

Het in stand houden van het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum en aandacht voor zijn ideeën. Dit gebeurt door de organisatie van de Domela Nieuwenhuis lezing (jaarlijks) en door uitreiking van de Domela Nieuwenhuis-penning (zo mogelijk jaarlijks). Voorts door uitreiking van prijzen aan scholieren en studenten voor scripties over Domela Nieuwenhuis. Daarnaast worden in het museum speciale tentoonstellingen georganiseerd.

Verslag activiteiten

Van activiteiten van het Domela Nieuwenhuis Fonds wordt verslag gedaan op de website van het Fonds en het museum.

Financiële verantwoording

De penningmeester van het fonds legt jaarlijks financiële verantwoording af. Daarbij wordt de boekhouding gecontroleerd door de kascommissie, bestaande uit twee of meer bestuursleden van het fonds.

Klik hier voor het financieel jaarverslag over 2015 en 2016 en hier voor een toelichting.

Klik hier voor het financieel jaarverslag over 2017 en hier voor een toelichting.

Klik hier voor het financieel jaarverslag over 2018 en hier voor een toelichting.

Klik hier voor het financieel jaarverslag over 2019 en hier voor een toelichting.

Klik hier voor het financieel jaarverslag over 2020 en hier voor een toelichting.

Klik hier voor het financieel jaarverslag van 2021 en hier voor een toelichting.

Klik hier voor het financieel jaarverslag van 2022 en hier voor een toelichting.