Bestuur

Bestuurssamenstelling:

Bestuursleden van het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Fonds zijn: Johan Frieswijk, Willem Gruppen, Rudolf de Jong, Dirk Kuiken (secretaris), Jaap van der Laan, Dennis de Lange, Frank Rutten, Evert van der Tuin (penningmeester), Herre de Vries (voorzitter), Homme Wedman, Hanneke Willemse.

Beleidsplan:

Streven naar meer aandacht voor de persoon van Domela Nieuwenhuis en zijn gedachtegoed door zo veel mogelijk bezoekers voor het museum te trekken.

Beloningsbeleid:

Bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen geen onkostenvergoeding.

Doelstelling:

Het in stand houden van het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum en aandacht voor zijn ideeën. Dit gebeurt door de organisatie van de Domela Nieuwenhuis lezing (jaarlijks) en door uitreiking van de Domela Nieuwenhuis-penning (zo mogelijk jaarlijks). Voorts door uitreiking van prijzen aan scholieren en studenten voor scripties over Domela Nieuwenhuis. Daarnaast worden in het museum speciale tentoonstellingen georganiseerd.

Verslag activiteiten:

Van activiteiten van het Domela Nieuwenhuis Fonds wordt verslag gedaan op de website van het fonds en het museum.

Financiële verantwoording:

De penningmeester van het fonds legt jaarlijks financiële verantwoording af. Daarbij wordt de boekhouding gecontroleerd door de kascommissie, bestaande uit twee of meer bestuursleden van het fonds.